15 กรกฎาคม 2562 สจล.ออกแบบแก้มลิงใต้ดินแก้น้ำท่วม ใต้สวนเบญจกิติรับนํ้า 4 เขต

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1615156

ก่อนหน้านี้ สจล. เคยนำเสนอโครงการแก้มลิงใต้ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ โดยประยุกต์ทฤษฎี
แก้มลิงตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 และวิธีจัดการน้ำของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ล่าสุด สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SciRa) จัดตั้งขึ้นโดยสจล. ตั้งแต่ปี 2561 ได้ศึกษาออกแบบโมเดลแก้มลิงใต้ดิน นำร่องบริเวณสวนเบญจกิติ ถนนรัชดาภิเษก บนพื้นที่กว่า 130 ไร่ โดยก่อสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำใต้ดิน ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 20 เมตร สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ 1 แสนลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่บริการ 900,000 ตารางเมตรใน 4 เขต ได้แก่ เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา และเขตสาทร นอกจากนี้ยังออกแบบแก้มลิงใต้ดินในซอย อาทิ ซอยมหาดเล็กหลวง ถนนราชดำริ ซอยแยกประตูน้ำ เป็นต้น รองรับน้ำได้ในปริมาณ 800 ลูกบาศก์เมตรต่อแห่ง การก่อสร้างแก้มลิงใต้ดินที่สวนเบญจกิติ ขั้นตอนแรกจะต้องสูบน้ำจากบึงความลึก 2 เมตรออกให้หมด โดยปิดล้อมพื้นที่เฉพาะรอบบึงน้ำ ส่วนพื้นที่อื่นภายในสวนสามารถใช้งานได้ตามปกติ จากนั้นจะทำเสาเข็ม กำแพงกันดิน ขุดดินออก เทพื้นด้านล่าง และปิดฝาด้านบน โดยจะมีต่อท่อรับน้ำจากผิวจราจรในพื้นที่โดยรอบเพื่อลำเลียงมาเก็บไว้ที่แก้มลิงใต้ดิน ก่อนถมดินกลับและสูบน้ำลงบึงตามเดิม ทาง SciRa ได้สอบถามบริษัทรับเหมาก่อสร้างหลายแห่ง เพื่อช่วยประเมินค่าก่อสร้างแก้มลิงใต้ดินตามแบบที่กำหนด ขนาด 50×100×20 เมตร รองรับน้ำได้ 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร จะใช้งบลงทุน 1,000 ล้านบาท ส่วนแก้มลิงใต้ดินในซอยย่อย ปรับขนาดเล็กลงตามพื้นที่รองรับน้ำได้ 800 ลูกบาศก์เมตร จะใช้งบลงทุน 2 ล้านบาทต่อแห่ง ทั้งนี้ จากการวิจัยพบว่าหากมีพื้นที่น้ำท่วมขังประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่กรุงเทพฯ ระยะเวลา 120 นาที จะก่อให้เกิดการสูญเสียเวลาและเศรษฐกิจสูงกว่า 500 ล้านบาท หากลดระยะเวลาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลงมาเหลือ 15 นาที จะมีมูลค่าความเสียหายประมาณ 60 ล้านบาท หรือเท่ากับสามารถลดมูลค่าการสูญเสียได้กว่า 440 ล้านบาท ในทุกครั้งที่มีฝนตกน้ำท่วม นับได้ว่าแก้มลิงใต้ดินใช้งบลงทุนที่น้อย แต่สามารถช่วยจัดการปัญหาเพิ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมนำโมเดลดังกล่าวเสนอพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป.